Kurz vznikl díky díky absolvování kurzu blended learning v rámci Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA1 01-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ za podpory Evropské unie.

Kurz je určen zájemcům o testování ECDL na naší škole.

Kurz je určen pro žáky druhého ročníku, kteří se účastní projektového dne.

Kurz je určen pro žáky oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. Má být nápomocen při zpracování seminární práce z odborné praxe. 

Hodně úspěchů. mrknout

Kurz je určen k přípravě na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici.