Kursliste

 • Manager: Sixtová Lenka

Repetition is the mother of knowledge.
 • Manager: Sixtová Lenka

If you want people to understand you, speak their language.
 • Manager: Šilarová Markéta
 • Manager: Martinková Hana

Kurz slouží jako podpůrný prostředek pro výuku předmětu Cvičení z práva pro třetí a čtvrtý ročník.
 • Manager: Horníčková Magdalena
 • Manager: Horníčková Magdalena
 • Manager: Lněničková Jana
 • Manager: Ryjáček Milan
 • Manager: Bártová Hana
 • Manager: Bártová Hana
 • Manager: Michalcová Hana
 • Manager: Šedová Hana
 • Teacher: Šeda Ondřej
  Kurz je určen studentům 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost jako podpora výuky předmětu Informatika. Cílem tohoto roku je sjednotit znalosti jednotlivých žáků, naučit se pracovat s internetem, s Windows, s Wordem a s Powerpo…
 • Manager: Šedová Hana
 • Teacher: Šeda Ondřej

Kurz je určen studentům 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost jako podpora výuky předmětu Informatika. Cílem tohoto roku je naučit se Excel a Access.  Znalost práce na počítači patří k základní gramotnosti. 
 • Manager: Šedová Hana
 • Teacher: Šeda Ondřej
Kurz je určen studentům 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost jako podpora výuky předmětu Informatika. Cílem tohoto roku je naučit se práci s grafikou (Zoner Photo Studio) a tvorbu webových stran (Kompozer).  Znalost práce na po…
 • Manager: Šedová Hana
 • Teacher: Šeda Ondřej

Kurz je určen studentům 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost jako podpora výuky předmětu Informatika. Hlavní cíl tohoto roku je ODMATUROVAT!!!  Znalost práce na počítači patří k základní gramotnosti. 
 • Manager: Pirochtová Milena
 • Manager: Pirochtová Milena
 • Manager: Pirochtová Milena
 • Manager: Pirochtová Milena
 • Manager: Sixtová Lenka
 • Manager: Lesáková Blanka
 • Manager: Lesáková Blanka
 • Manager: Lesáková Blanka
 • Manager: Lesáková Blanka
 • Manager: Šedová Jitka
 • Manager: Martinková Hana

Obsah kurzu Právo je určen žákům oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, jako podpůrný výukový kurs k předmětu právo. Nebojte se vstoupit
 • Manager: Martinková Hana

Obsah kurzu Právo je určen žákům oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, jako podpůrný výukový kurs k předmětu právo. Nebojte se vstoupit